Wednesday, April 29, 2009

lyrics local worship songs

"IMO ANG HIMAYA'

IMO ANG HIMAYA
UG KADUNGGANAN
IPATAAS ANG TKAMOT SA PAGSIMBA
NGALAN MO DAYGON KO
[REPEAT]

GAMHANAN KA
MILAGROSO KA NGA DIYOS
WALAY SAMA KANIMO
WALAY SAMA KANIMO

===

"DUNGOG UG HIMAYA"

DUNGOD UG HIMAYA
SA LANGIT UG SA YUTA
ANG TANAN, O DIYOS
KANIMO LAMANG
IKAW PUNO SA GUGMA
NGA WALAY KATAPUSAN
O DIYOS, AWITON KO
ANG GUGMA MO

GINOONG DIYOS
MAHIGUGMAON SA TANAN
TAKOS KANG DAYGON
UG SIMBAHON UG HALARAN
ANG TANAN KONG GUGMA
GINATUGYAN KO KANIMO
ANG KINABUHI KO, O DIYOS
KANIMO LAMANG

===

"DA-A KO GINOO"

DAD-A KO GINOO
SA DAPIT NGA ANAA KA
SA IMONG TIILAN, PAGKAYUKBUAN
UG HALARAN KA..AH..AH..

IHALAD KO KANIMO
KUSOG UG MGA TINGUHA KO
PAMINAWA KINING
MAAMOMAHONG DAYEG UG HUNI

KORO:
DAD-A KO GINOO
INIG BALIK UNYA NIMO
AYAW HIKALIMTI
ANIA AKO OH...

[REPEAT STANZA]

DAD-A KO GINOO
INIG BALIK UNYA NIMO
AYAW HIKALIMTI
ANIA AKO, NAGPAABOT NIMO.

===

"IBAYAW"

IBAYAW, IPAKPAK ANG IMONG KAMOT
ILUKSO, ISAYAW ANG IMONG TIIL
PAGKANAT, PAGSINGGIT, PAGMAYA UG PAGDAYEG
KAY SI HESUS, DUOL NA MOBALIK
ALANG SA KAHARIAN, LABAW SIYA SA TANAN

IBAYAW ANG IMONG MGA KAMOT
ILUHOD ANG IMONG MGA TUHOD
SIMBAHA GINOONG MANGLULUWAS TA
KAY HADUOL NA ANG PAGBALIK NIYA.

==

"IKAW ANG AKNG GISALIGAN"

IKAW AKONG GISALIGAN
SA TANAN NAKO NGA SULIRAN
IKAW MAGATABANG
IKAW AKONG GIKINAHANGLAN
KAY IKAW ANG AKONG DIYOS NGA GAMHANAN

PAGKAANINDOT NGA MODAYEG
SA NGALAN MO KRISTO
TANANG GIKINAHANGLAN KO
ANAA KANIMO
PAGKAANINDOT MO DAYEG
SA NGALAN MO KRISTO
WA NAY KAHADLOK UG KABALAKA
BISAN WALA'G TUO ANG PROBLEMA
BASTA IKAW, BASTA IKAW
BASTA IKAW GINOO ANAA

===

"IKAW ANG KUSOG"

IKAW ANG KUSOG KANAKO
KALIPAY UG DALANGPANAN
MOABOT MAN ANG PROBLEMA
WALAY MAKAPAHIMULAG
WALAY MAIKAKUMPARA
SA IMONG GUGMA

KORO:
UNSA MAN KAHALAYO ANG LANGIT
GUGMA MO PARA SA TANAN
MOLUHOD AKO SA TIILAN MO
PAGSIMBA KANIMO, OH DIYOS
UNSA MAN KAHALAYO ANG LANGIT
GUGMA MO PARA SA TANAN
IKAW ANG AKONG DIYOS
IKAW ANG KUSOG UG KALIPAY KO

===

"DUYANA AKO"

GINOO IKAW GIHIGUGMA
KANUNAY GIPANGITA
NIINING DUGHAN KO
GINOO GIKINAHANGLAN KO
MATAM-IS MONG PRESENSYA
KARON PANAUGA

KORO:
DUYANA AKO SA IMONG PAG-GAKUS
DAD-A KO SA DAPIT DIIN TUA KA
KAY PAGKA ANINDOT GINOO KUNG KAUBAN KA
MAY KATAGBAWANG LABAW SA TANAN
HINGPIT NGA KALIPAY MATAGAMTAMAN

2 comments:

cleopy.ysula said...

thanks for the lyrics! :D God bless!!

ince said...

you are welcome..God bless you too!